09.12.2019 Tarih ve 3 Rapor Nolu İmar Komisyonu Raporu

  • Meclis Komisyon Karar
  • 90 kez Okundu


TOPLANTI TARİHLERİ 

:

09/12/2019

TOPLANTIYA KATILANLAR

:

Mustafa GEBEŞ, Abdülkadir SUSAM,  İlyas GÜREL, Recep ÇETİN, Seyit KAPICI

TOPLANTI YERİ

:

Güneysınır Belediyesi Toplantı Salonu

KOMİSYONA HAVALE TARİHİ

:

04.12.2019

RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ

:

Karagüney Mahallemizin isminin eski ismi olan “Ağras” olarak değiştirilmesi talebi hk.

 

TALEP          : Fen İşleri Müdürlüğü'nün 22/11/2019 tarihinde Güneysınır Belediye Meclisine havale olunan 22.11.2019 tarih ve E.87 sayılı yazısında; "Karagüney Mahalle Muhtarı İsmail KESKİN 24/10/2019 tarih ve 1093 kayıt sayılı dilekçesi ile Karagüney Mahallemizin isminin eski ismi olan “Ağras” olarak değiştirilmesini talep etmektedir. Mahalle isim değişikliği talebinin meclis gündemine alınarak karara bağlanmasını olurlarınıza arz ederim. "Şeklindeki talebi değerlendirilmek üzere 04/12/2019 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza havale edilmiştir.           

 

KOMİSYON İNCELEMESİ VE GÖRÜŞÜ :

Karagüney Mahallemizin eski ismi olan “Ağras” olarak değiştirilmesi talebi hakkında Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;   

Karagüney Mahallemizin eski isminin “Ağras” olduğu, 1968’li yıllarda ülke genelinde yer adlarında yapılan isim değişikliği ile “Karagüney” olarak değiştirildiği, isim değişikliğinin halk tarafından kabul görmediği, bölge halkı tarafından mahallenin adının halen “Ağras” olarak bilindiği ve kullanıldığı, yöresel ürünlerinde bu isimle bilindiği, mahalle halkının çok büyük çoğunluğunun isim değişikliği konusunda istekli olduğu görülmüştür.

Ayrıca mahalle isim değişikliği konusunda Mahallesinde belediyemizce yapılan araştırmada halkın çok büyük çoğunluğunun mahalle isim değişikliği konusunda istekli olduğu görülmüştür.

Karagüney halkının isteği doğrultusunda ilçemize bağlı “Karagüney Mahallesinin isminin, mahallenin eski ismi olan“Ağras Mahallesi olarak değiştirilmesinin uygun olacağına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Meclise arz olunur.