03.02.2020 Tarihli 2020/Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

  • Meclis Gündem
  • 9 kez Okundu
  • İndir


İ L A N

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

 

Güneysınır Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince; 2020 yılı Şubat ayı olağan toplantısını yapmak üzere 03.02.2020 Pazartesi günü, saat 14.00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır, Konya adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.

                                                                       

Yoklama ve açılış

06.01.2020 tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması

 

MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU:

-----------------------------------------

G Ü N D E M                             :

KOMİSYON RAPORLARI    :

1-   1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planımızda; Karasınır, Mevlana ve Güneybağ Mahallerimizde N29A25A2B, N29A25B1A, N29A20C4D, N29A20C4C, N29A25A2D, N29A25A2C, N29A25B1D,N29A25A3B, N29A25B4A ve N29A25B4D imar paftalarında revizyon yapılmasına dair İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi

 

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER:

2-      Belediyemizde Evlendirme Memurluğu birimi kurulması konusunun görüşülmesi (Yazı İşleri Müdürlüğü)

3-      Belediyemiz yatırımlarında ihtiyaç olan uygun arsaların satın alınmasına dair talebin görüşülmesi (Fen İşleri Müdürlüğü)

4-      Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan araçların satın alınmasına dair talebinin görüşülmesi (Fen İşleri Müdürlüğü)

 

Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti

Kapanış

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Görseller