01.04.2022 Tarihli 2022/Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

28 Mart 2022 09:25 165 kez Okundu

İ L A N
GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Güneysınır Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince; 2022 yılı Nisan ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.04.2022 Cuma günü, saat 14.00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır, Konya adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.

•Yoklama ve açılış
•07.03.2022 tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması

MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU :
•Meclis Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi verilmesi 
•Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrosuna yapılan atama hakkında meclise bilgi verilmesi

G Ü N D E M        :
KOMİSYON RAPORLARI:
1-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Güneybağ Mahallesi 268 Ada, 3 Parsel No’lu arsa vasıflı taşınmazın, Güneysınır İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası yapılmak üzere tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi (Fen Hizmetler Müdürlüğü)

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER: 
2-Encümen Üyeliği seçimi - 2 kişi (Belediye Kanunu 33. Maddesi gereği - Gizli Oy) 
3-İhtisas Komisyonu Üyelerinin seçimi (Belediye Kanunu 24. Maddesi gereği- Açık Oy) 
4-Belediyemizin 2021 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

•Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti
•Kapanış
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------