06.06.2022 Tarihli 2022/Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

31 Mayıs 2022 11:52 195 kez Okundu

İ L A N

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Güneysınır Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince; 2022 yılı Haziran ayı olağan toplantısını yapmak üzere 06.06.2022 Pazartesi günü, saat 14.00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır, Konya adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.

•Yoklama ve açılış

•06.05.2022 tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması

MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU :

----------------------------------------

G Ü N D E M        :

KOMİSYON RAPORLARI:

1-GES amaçlı imar planı yapılması için İlçemiz Karasınır Mahallesi, 327 Ada, 8 No’lu parsele kamu yararı kararı alınması talebine ilişkin Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi 

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER: 

2-GES amaçlı imar planı yapılması için İlçemiz Karasınır Mahallesi, 329 Ada, 28 No’lu parsele kamu yararı kararı alınması talebinin görüşülmesi. (Fen İşleri Müdürlüğü)

•Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti

•Kapanış