3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması İlanı (Güneybağ Mahallesi)

23 Şubat 2022 05:51 861 kez Okundu İndir

İlçemiz Güneybağ Mahallesi,  662 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 ve 22 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alana 12.07.2021 tarih ve 47 sayılı Belediyemiz Encümen Kararıyla G 58 No'lu düzenleme sahası olarak, 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi ve 2981/3290 sayılı kanunun ek-1 Maddesi gereğince İmar Uygulaması kararı alınmıştır. 

G 58 No'lu düzenleme sahasına ait parselasyon planı, tahsis cetvelleri ve dağıtım cetvelleri  G 58 No'lu düzenleme sahasına ait parselasyon planı, tahsis cetvelleri ve dağıtım cetvelleri Encümenimizce incelenerek uygun bulunmuş olup Encümenimizin 06.12.2021 tarih ve 105 sayılı kararı alınmış ve Konya Büyükşehir Belediye Encümenine havale edilmiştir. Konya Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 18.01.2022 tarih ve 2022/49 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 Sayılı İmar Kanun'un 19. maddesi uyarınca belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle askıda kalacaktır.


Ekler :

1- Encümen Kararları

2- Parselasyon Planı

3-Dağıtım Cetvelleri

Duyuru Dosyaları