Bardas Mahallesi İmar Planı değişikliği

24 Ocak 2022 07:45 35 kez Okundu İndir

İlçemiz Bardas Mahallesi, 0 ada 7452 nolu parsele  isabet eden Akaryakıt+LPG İstasyonu Alanının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği 04.10.2021 tarih ve 36 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile uygun görülmüş olup 17.12.2021 tarih ve 2021/996 sayılı Konya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır. 21.01.2022 ve 19.02.2022 tarihleri arasında  bir aylık süre içinde Belediyemiz internet sitesinden ilanı, askı ve ilanlarının yapılarak tarafımıza bildirilmesini arz/rica ederim.

GuneysinirBelediyesi-2022-1-24_08-45-08-fgqR2sySU4XT.png

Duyuru Dosyaları