Güneybağ - Karasınır Mahallelerimizi kapsayan G55 No'lu 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde İmar Uygulaması askı ilanı

01 Mart 2022 05:52 1052 kez Okundu İndir

İlçemiz Karasınır ve Güneybağ Mahalleleri,   N29A25A2B – N29A25B1A – N29A25A2D – N29A25A2C – N29A25A3A – N29A25A3B – N29A25B4A – N29A25A3C – N29A25B4D – N29A25B1D  Paftalarına isabet eden taşınmazların bulunduğu alanda yapılan G55 No'lu 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde İmar Uygulamasına ait parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Güneysınır Belediyesi Hizmet Binamızda 02.03.2022 - 01.04.2022 tarihleri arasında 1 aylık süre ile askıda kalacaktır.  

 Sayın halkımıza önemle duyurulur.


 Ekler :

1- Encümen Kararları

2- Parselasyon ve Sınır Haritası

3-Dağıtım Cetvelleri

4- Özet Cetvelleri