Güneybağ Mahallesi İmar Planı değişikliği

20 Eylül 2021 09:14 130 kez Okundu İndir

İlçemiz Güneybağ Mahallesi, 656 Ada, 1 - 2 ve 3 No'lu parsellere isabet eden Belediye Hizmet Alanı ve Ticaret Alanının fonksiyon ayırma sınırının mülkiyete göre ve Ticaret Alanı yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi  07.06.2021 tarih ve 26 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile uygun görülmüş olup Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 14.07.2021 tarih ve 2021/562 sayılı Meclis Kararı ile onanmıştır.

Değişiklik 20.09.2021 - 19.10.2021 tarihleri arasında  1 ay süre ile askıda kalacaktır. Sayın halkımıza önemle duyurulur.

Duyuru Dosyaları