Güneysınır Belediye Meclisinin 07.03.2022 Tarihli 2022/Mart Ayı olağan toplantı gündemi

01 Mart 2022 11:46 125 kez Okundu

İ L A N

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Güneysınır Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince; 2022 yılı Mart ayı olağan toplantısını yapmak üzere 07.03.2022 Pazartesi günü, saat 14.00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır, Konya adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.

Yoklama ve açılış

•07.02.2022  tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması

MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU:

-----------------------------------------

G Ü N D E M:

KOMİSYON RAPORLARI:

-----------------------------------------

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER: 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Güneybağ Mahallesi 268 Ada, 3 Parsel No’lu arsa vasıflı taşınmazın, Güneysınır İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.  (Fen İşleri Müdürlüğü) 

2-Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hibe desteğiyle DMO’dan satın alınan 42 ALD 439 plakalı Çöp Kamyonunun herhangi bir haciz işlemine konu olmaması için kamu hizmetine tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü) 

Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti

•Kapanış

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------