Güneysınır Belediye Meclisinin 2020/Ekim Ayı olağan toplantısı

Güneysınır Belediye Meclisinin 2020/Ekim Ayı olağan toplantısı

29 Eylül 2020 09:34 157 kez Okundu İndir

İ L A N

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Güneysınır Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince; 2020 yılı Ekim  ayı olağan toplantısını yapmak üzere 05.10.2020 Pazartesi günü, saat 14.00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır,Konya adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.

 

  • Yoklama ve açılış
  • 04.09.2020 tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması

MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU:

-----------------------------------------

G Ü N D E M                             :

KOMİSYON RAPORLARI    :

-----------------------------------------

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER:

1-      Belediyemizin 2021 mali yılı bütçe tasarısının görüşülmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

2-     Çiftçi Malları Koruma Meclisine üye seçimine dair (Başkanlık)teklifi.

3-    Güneysınır Kaymakamı olarak İlçemizde görev yapan Sayın Ahmet Fatih SUNGUR’a Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesine dair (Başkanlık) teklifinin görüşülmesi.

 

  • Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti
  • Kapanış

----------------------------------------------------------------------------------- 

Duyuru Görselleri