Güneysınır Belediye Meclisinin 2020/Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

04 Mart 2020 08:02 80 kez Okundu

T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

2020 YILI MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNE AİT

 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

S.N

KARAR TARİHİ

KARAR NOKARARIN KONUSU
102.03.202012(Gündem No: 1) Tapunun: Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, Yığılı Çakıl Mevkii, 5580 – 5588 – 5594 Parsel No’lu taşınmazların Belediyemizin mahalli müşterek nitelikte yatırımlarında kullanılmak üzere belediyemize satın alınmasına, mal sahipleriyle pazarlık ve protokol yapmaya, satış bedelini peşin veya taksitlendirerek ödemeye, tapu tescil iş ve işlemlerini yapmaya Belediyemiz adına Belediye Başkanına yetki verilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 18/e maddelerine istinaden oy birliği ile karar verildi.
202.03.202013(Gündem No: 2)   Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun; Konya İli, Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, Yığılıçakıl Mevkii, 10009 Parsel No’lu, 4.250 m2 miktarındaki arsa vasıflı taşınmazın “Düğün Salonu” yapılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 (h) ve 18 (e) maddeleri gereğince Konya Büyükşehir Belediyesine  25 yıl süreyle tahsis edilmesine ve tahsis ile ilgili protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanı Ahmet DEMİR’e verilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.