Güneysınır Belediye Meclisinin 2020/Mart Ayı olağan toplantısı gündemi

26 Şubat 2020 08:07 69 kez Okundu

İ L A N

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Güneysınır Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince; 2020 yılı Mart ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02.03.2020 Pazartesi günü, saat 14.00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır, Konya adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.

                                                                                            

Yoklama ve açılış

03.02.2020 tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması

MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU:

-----------------------------------------

G Ü N D E M       :

KOMİSYON RAPORLARI:

-----------------------------------------

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER: 

1-Belediyemiz yatırımlarında ihtiyaç olan uygun arsaların satın alınmasına dair talebin görüşülmesi (Fen İşleri Müdürlüğü)

2-Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun; Konya İli, Güneysınır İlçesi, Karasınır  Mahallesi, Yığılı Çakıl Mevkii, 5599 - 5601 Parsel No'lu taşınmazların "Düğün Salonu" yapılmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmesine dair teklifin görüşülmesi (Fen İşleri Müdürlüğü)

Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti

Kapanış

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------