Güneysınır Belediye Meclisinin 2020/Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Kararları

04 Şubat 2020 11:22 130 kez Okundu

 T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

2020 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNE AİT  MECLİS KARAR ÖZETLERİ

S.N

KARAR

TARİHİ

KARAR

NO

KARARIN ÖZETİ
103.02.2020
8
(Gündem No: 1İmar Komisyonun uygun görüşü doğrultusunda; Güneysınır İlçesi, Mevlana, Karasınır ve Güneybağ Mahallelerinde 1/1000 ölçekli N29-A-25-A-3-A, N29-A-25-A-3-D, N29-A-25-B-1-A, N29-A-25-A-2-B, N29-A-20-C-4-D, N29-A-25-A-2-C, N29-A-25-A-2-D, N29-A-25-B-4-A, N29-A-25-A-3-B, N29-A-25-B-4-D, N29-A-25-A-3-C, N29-A-25-A-4-C, N29-A-25-D-2-B ve N29-A-25-B-1-D uygulama imar planı paftalarına isabet eden 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planları değişiklikleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (c) bendi uyarınca kabulüne ve Büyükşehir Belediyesinin onayına sunulmasına meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
203.02.20209(Gündem No: 2)   5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. Maddesi gereğince Belediyemizde Evlendirme Memurluğu birimi kurulmasına meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
303.02.2020
10(Gündem No: 3)  Tapunun: Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, Yığılı Çakıl Mevkii, 50 Pafta, 5592 – 5599 – 5600 – 5601 Parsel No’lu taşınmazların Belediyemizin mahalli müşterek nitelikte yatırımlarında kullanılmak üzere belediyemize satın alınmasına, mal sahipleriyle pazarlık ve protokol yapmaya, satış bedelini peşin veya taksitlendirerek ödemeye, tapu tescil iş ve işlemlerini yapmaya Belediyemiz adına Belediye Başkanına yetki verilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 18/e maddelerine istinaden oy birliği ile karar verildi.
403.02.2020
11(Gündem No: 4)  Belediye hizmetlerimizin daha sağlıklı ve etkin yürütülebilmesi için belediyemizin ihtiyacı olan ve 2020 yılı bütçemizde ödeneği olan 1 adet “Kamyonet” satın alınması için 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesine istinaden gerekli izinlerin verilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi