İlçemiz Karasınır Mahallesi 261 Ada 1 No'lu Parselde 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği İlanı

12 Temmuz 2021 08:27 151 kez Okundu İndir

İlçemiz Karasınır Mahallesi, 261 ada 1 No'lu parsel ve çevresine  isabet eden Kapalı Pazar Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği 17.05.2021 tarih ve 23 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile uygun görülmüş olup,  Belediyemiz hizmet binasında 07.07.2021 -  06.08.2021 tarihleri arasında askı yoluyla ilan edilmektedir.

İtirazı olanların bu süre içerisinde Belediyemize dilekçe ile başvurmaları rica olunur.

Duyuru Dosyaları