Karasınır Mahallesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması İlanı

02 Şubat 2022 06:49 740 kez Okundu

Belediyemiz sınırları dahilinde İlçemiz  Karasınır Mahallesi,  N29a25a2a Paftaya isabet eden 8928 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alana 15.11.2021 tarih ve 104 sayılı Belediyemiz Encümen Kararıyla G59 No'lu düzenleme sahası olarak, 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi ve 2981/3290 sayılı kanunun ek-1 Maddesi gereğince İmar Uygulaması kararı alınmıştır.

G59 No'lu düzenleme sahasına ait parselasyon planı, tahsis cetvelleri ve dağıtım cetvelleri Encümenimizce incelenerek uygun bulunmuş olup Encümenimizin 13.12.2021 tarih ve 107 sayılı kararı alınmış ve Konya Büyükşehir Belediye Encümenine havale edilmiştir. Konya Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 18.01.2022 tarih ve 2022/51 sayılı kararı ile onanmıştır. 

G59 No'lu düzenleme sahasına ait; Parselasyon Planı, Özet Dağılım Cetvelleri ile diğer belgeler Belediyemiz İmar Müdürlüğünde 31/01/2022 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililere önemle duyurulur.

GuneysinirBelediyesi-2022-2-02_07-46-41-W7iYTLet02RB.png

GuneysinirBelediyesi-2022-2-02_07-46-06-lW0vDtn4HCTo.png


GuneysinirBelediyesi-2022-2-02_07-47-25-oXl56bvrU8JQ.png

GuneysinirBelediyesi-2022-2-02_07-48-06-t6ZDV9WrYkdb.png


GuneysinirBelediyesi-2022-2-02_07-48-30-wxC50j4NhV6k.png