08.12.2020 tarih ve 2020/4 Sayılı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  • Meclis Komisyon Karar
  • 52 kez Okundu
  • İndir


T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Rapor Tarihi : 08/12/2020

Rapor No       : 2020/4

TALEP : Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 26/11/2020 tarihinde Güneysınır Belediye Meclisine havale olunan 26.11.2020 tarih ve 764 sayılı yazısında; " Belediye Başkanlığımızca 2021 yılında uygulanacak olan ücret tarifesinin meclis gündemine alınarak karara bağlanması olurlarınıza arz ederim." Şeklindeki talebi komisyonumuzca değerlendirilmek üzere 07/12/2020  tarihli meclis toplantısında komisyonumuza havale edilmiştir.         

 

KOMİSYON İNCELEMESİ VE GÖRÜŞÜ :

Belediyemizce 2021 mali yılında yapılacak hizmet karşılığı tahsil edilecek ücret tarifelerinin güncellenmesi için Komisyonumuzca yapılan çalışma neticesinde;

Belediye Meclisinin 06/01/2020 tarih ve 01 sayılı meclis kararı ile kabul edilen ve halen uygulanmakta olan belediyemizin hizmet karşılığı tahsil edilecek ücret tarifelerinde mevcut ekonomik şartlar ve girdi fiyatlarındaki artışlar dikkate alınarak bazı hizmet kalemlerinde aşağıda listelerde olduğu gibi değişiklik yapılmasına 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Meclise arz olunur.

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA UYGUN GÖRÜLEN 2021 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİ

 

           

MOTORLU TAŞITLAR KİRALAMASI ÜCRET TARİFESİ

MİKTARI (TL)

1

Kamyon Kiralama 1 km yol ücreti

(Kiralama ücreti 50,00 TL’nin altında olamaz.)

6,30

2

Otobüs Kiralama 1 km yol ücreti 

(Kiralama ücreti 50,00 TL’nin altında olamaz.)

6,60

3

Greyder,1 saat ücreti

440,00

4

Kazıcı ve yükleyici 1 saat ücreti

220,00

4

Vidanjör Kiralama sefer başına,

 45,00

5

Arazöz Kiralama sefer başına

 165,00

6

Kamyonet,Minibüs Kiralama 1 km yol ücreti

(Kiralama ücreti 30,00 TL’nin altında olamaz.)

3,50

Not:  1-Başkanlık onayı ile ilçemizdeki kamu kurumları, dernek, vakıf, kooperatif,  siyasi partiler, odalar gibi kuruluşların düzenleyeceği toplumsal organizasyonlarda, Konya İl sınırları dışına çıkılmaması kaydıyla otobüs kiralamalarından ücret alınmaz.

 

CENAZE NAKİL ARACI ÜCRET TARİFESİ

MİKTARI (TL)

1

Cenaze Nakli 

Ücretsiz


 

KANTAR ÜCRET TARİFESİ

MİKTARI (TL)

1

Kantar tartı ücreti, kamyon her sefer için

11,00

2

Kantar tartı ücreti, traktör, küçük kamyon, kamyonet, her sefer için

 9,00


 

EVLENDİRME ÜCRET TARİFESİ

MİKTARI (TL)

1

Belediyede yapılan evlendirme ücreti 

200,00

2

Belediye binası dışında yapılan evlendirme ücreti

350,00

                                               

 

HOPARLÖR İLAN ÜCRET TARİFESİ

MİKTARI (TL)

1

Belediye hoparlörü ile 1 defa yapılacak ilan ücreti

22,00


 

BELEDİYE KONUKEVİ ÜCRET TARİFESİ

MİKTARI (TL)

1

Belediye konukevinin 1 kişilik günlükkiralama ücreti

25,00


 

İLAN VE REKLAM PANOSU KİRALAMA ÜCRETİ

MİKTARI (TL)

1

İlan ve Reklam Panosu Kiralama Ücreti (1 m2 - haftalık)

35,00


 

KÜLTÜR MERKEZİ ÜCRET TARİFESİ

MİKTARI  (TL)

1

Özel Şahıs Kiralama (Düğün, Nişan vb. eğlence amaçlı)

600,00

Not:  

1- Etkinlikler 4 saati geçemez, 4 saatten az olan kiralamalar 4 saat üzerinden hesaplanır.  

2- Belediyemiz ile ortak yürütülen faaliyet ve organizasyonlardan ücret alınmaz.

3- Başkanlık onayı ile ilmi ve kamu yararına yapılacak olan toplantı ve konferanslar ile dernek, vakıf, kooperatif,siyasi partiler, odalar gibi kuruluşlardan ücret alınmaz.

İMARLA İLGİLİ ÜCRET TARİFESİ                                                                                                                              

 

PLAN TADİLAT ÜCRETİ

MİKTARI (TL)

1

0-1000 m2 arası

165,00

2

1000 m2 üzeri her 1000 m2 için

165,00


 

İMAR DURUM ÜCRETİ

MİKTARI (TL)

1

0-1000 m2 arası

55,00

2

1000 m2 üzeri her 1000 m2 için

35,00

                                        

           

VAZİYET PLANI ONAY ÜCRETİ

MİKTARI (TL)

1

Vaziyet Planı Onay Ücreti

110,00


 

JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT KATILIM PAYI

MİKTARI (TL)

1

Dosya Onayı

330,00

                             

 

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ BİNA KONTROL ÜCRETİ

MİKTARI (TL)

1

Meskende her bağımsız bölüm için

165,00

2

Ticari yerlerde

220,00

                                                    

 

HALİHAZIR HARİTA KONTROL VE PROJE ONAYI

MİKTARI (TL)

1

Halihazır harita arazi kontrol ve proje onayı (m2)

0,09

                                     

 

GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ ÜCRETİ

MİKTARI (TL)

1

Geçiş Yolu İzin Belgesi Ücreti

550,00

                                                                           

 

PLANKOTE ÜCRETİ

MİKTARI (TL)

1

Plankote ücreti (her bina için tapu m2)

0,11

                                                                   

 

İŞ DENEYİM VE BİTİRME BELGESİ ONAY VE TASDİK ÜCRETİ

MİKTARI (TL)

1

Talep edilen İş Bitirme Belgesi Bedeli

660,00

                                                                         

 

OTOPARK ÜCRETİ

MİKTARI (TL)

1

İmar Planımızda 5 Kata İmar Parseller İçin

660,00

2

İmar Planımızda 4 Kata İmar Parseller İçin

550,00

3

İmar Planımızda 3 Kata İmar Parseller İçin

440,00

4

İmar Planımızda 2 Kata İmar Parseller İçin

330,00

                                          

 

İMAR ÇAPI ÜCRETİ

MİKTARI (TL)

1

Konutlar için imar çapı çıkarma ücreti

110,00

2

Ticarethaneler için imar çapı çıkarma ücreti

140,00


 

DOSYA KONTROL ÜCRETİ

MİKTARI (TL)

1

Dosya kontrol ücreti (dosya başı)

110,00

ÖZEL HÜKÜMLER :  

1 – Ücrete tabi gelirler için tahakkuk tarihinden itibaren 1 ayödeme süresi verilir. Bu süre içinde ödenmeyen gelirler için 6183 Sayılı Yasa ile belirlenen gecikme zammı şekil ve oranında gecikme faizi uygulanır.

2 -  Ücretlere KDV dâhildir.

3- Güneysınır Belediye sınırları dışındaki komşu köy ve mahallelerden talep olduğu takdirde ücreti mukabilinde bu ücret tarifesinde yer alan hizmetlerden Başkanlık Onayı ile faydalandırılabilir.

 

 


 

 


Görseller