06.07.2020 tarih ve 2020/1 Sayılı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  • Meclis Komisyon Karar
  • 82 kez Okundu
  • İndir


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU  RAPORU

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Rapor Tarihi : 06/07/2020

Rapor No : 2020/1

Konu : Belediyemizin 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı

06.07.2020 tarihli meclis toplantımızda komisyonumuza havale edilenBelediyemizin 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının incelenmesi sonucunda:

1-GİDER BÜTÇESİ : 2019 Yılı Gider Bütçesi 14.390.000,00 TL olup yıl içerisinde 9.974.231,00TL harcanmıştır. Harcama kalemleri itibarı ile dökümü aşağıdadır.

 

2-GELİR BÜTÇESİ :  2019 Yılı Gelir Bütçesi 14.390.000,00 TL’dir. Yıl içinde 10.925.041,00 TLtahsilat yapılmıştır. Buna göre 2019 yılı net gelirimiz: 10.925.041,00 TL’dir.

 

GİDER BÜTÇESİ KESİN HESABI (1.Düzey Ekonomik Sınıflandırılmış Bütçe Harcamaları)

01       Personel Giderleri                                  : 2.878.710,00TL

02       SGK Devlet Primi Giderleri                 : 469.368,00 TL

03       Mal ve Hizmet Alımları Giderleri    : 5.268.089,00TL

04       Faiz Giderleri                                       :134.695,00

05       Cari Transferler                                  : 241.648,00 TL

06       Sermaye Giderleri                             : 981.721,00 TL

TOPLAM GİDER                                                  :9.974.231,00 TL

 

GELİR BÜTÇESİ KESİN HESABI (1.Düzey Ekonomik Sınıflandırılmış Bütçe Gelirleri)

01       Vergi Gelirleri                                        : 524.545,00 TL

03       Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri       : 3.488.505,00TL

04       Alınan Bağış ve Yardımlar             : 1.984.426,00 TL

05       Diğer Gelirler                                       :4.925.645,00 TL

06       Sermaye Gelirleri                               : 1.920,00TL

TOPLAM GELİR                                                   : 10.925.041,00 TL

3- Ödenek üstü harcama olmadığı görülmüştür.

2019 mali yılı bütçesinde alacak ve borçlar, gelir ve giderlerin ilgili hesaplara usule uygun kaydedildiği,kayıtlarda ve harcamalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı, verilen ödeneklerin mevcut yasalar çerçevesinde Belediye hizmetleri ve yatırımları için harcandığı görülmüştür. 

Kayıtlarda Muhasebe Usul ve Yönetmeliklerine uyulduğu, ödemelerin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı, gelirlerinde kanunlara dayandığı anlaşılmış olup meclise sunulmak üzere bu rapor tanzim ve imza altına edilmiştir.


Görseller