08.01.2021 tarih ve 2021/1 Sayılı Meclis İmar Komisyonu Raporu

  • Meclis Komisyon Karar
  • 56 kez Okundu
  • İndir


T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

İMAR KOMİSYONU RAPORU

MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

Rapor Tarihi : 08/01/2021

Rapor No       : 2021/1

 TALEP          : Fen İşleri Müdürlüğü'nün 25/12/2020 tarihinde Güneysınır Belediye Meclisine havale olunan 25.12.2020 tarih ve 829 sayılı yazısında; "Ali İhsan DEMİR ve Abdullah DEMİR 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinde bulunmaktadır. Bahsi geçen imar plan değişikliğinin Meclis gündemine alınarak karara bağlanmasını olurlarınıza arz ederim. " Şeklindeki talebi değerlendirilmek üzere 04/01/2021 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza havale edilmiştir.     

 KOMİSYON İNCELEMESİ VE GÖRÜŞÜ :

Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; imar plan değişikliği talep edilen İlçemiz Güneybağ Mahallesi, N29a25C1D ve N29A25C1C imar paftalarına isabet eden 7749 No’lu taşınmaz üzerinde 1/1000 Uygulama İmar Planında mevcutta 7 Metrelik imar yolu bulunmaktadır. Parselin bulunduğu alanda yapılaşma uzun yıllar önce tamamlanmıştır. Bahsi geçen imar yolu yapılaşma üzerinde olması sebebi ile kullanılmamaktadır. 7749 No’lu parselin güneyinde mevcut durumda kullanılan kilitli taş döşemesi yapılmış yol, elektrik, kanalizasyon  ve telefon hatları bulunmaktadır.

Bahsedilen İmar Planında bulunan 7 Metrelik yolun mevcutta kullanılan yola kaydırılması için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı komisyonumuzca oy birliği ileuygun görülmüştür.

İş bu rapor Meclise sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır. Meclise arz olunur.

MECLİS İMAR  KOMİSYONU

 

Mustafa GEBEŞ

Abdülkadir SUSAM

İlyas GÜREL

Recep ÇETİN

Seyit KAPICI

Komisyon Başkanı

Kom. Başkan Vekili

Komisyon Üyesi

Komisyon Üyesi

Komisyon Üyesi

Görseller