05.03.2021 tarih ve 2021/1 Sayılı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  • Meclis Komisyon Karar
  • 49 kez Okundu
  • İndir


T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

RAPORU

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Rapor Tarihi : 05/03/2021

Rapor No       : 2021/1

TALEP : Fen İşleri Müdürlüğü'nün 24.02.2021 tarihinde Güneysınır Belediye Meclisine havale olunan 24.02.2021 tarih ve 171  sayılı yazısında;" Belediyemiz tarafından Kazı İzin Belgelerinin verilmesi için, altyapı kazı ücret tarifelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Konunun meclis gündemine alınarak karara bağlanmasını; olurlarınıza arz ederim." Şeklindeki talebi komisyonumuzca değerlendirilmek üzere 01/03/2021 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza havale edilmiştir.    

 

KOMİSYON İNCELEMESİ VE GÖRÜŞÜ :

Belediyemizce 2021 mali yılında yapılacak altyapı kazı ücret tarifelerinin belirlenmesi için Komisyonumuzca yapılan çalışma neticesinde;

Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarih ve 01 sayılı meclis kararı ile kabul edilen ve halen uygulanmakta olan belediyemizin hizmet karşılığı tahsil edilecek ücret tarifelerine aşağıda şekilde altyapı kazı ücret tarifelerinin eklenmesine 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Meclise arz olunur.


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA UYGUN GÖRÜLEN

2021 YILINDA UYGULANACAK ALTYAPI KAZI ÜCRET TARİFESİ

Yol Bozma, Kazma ve Hasar Ücretleri

Sıra

Cinsi

Değer

Br.Fiyatı (TL/m²)

1

Yağmur Rögarı Bozma Ücreti

Adet

765,00 TL

2

Yağmur Suyu Kanalı Bozma Ücreti

mt

476,00 TL

3

Yol Yıpranma Bedeli

11,00 TL

4

Bordür ve Olukların Yıpranma Bedeli

11,00 TL

 Kazı,Dolgu, Kaplama ve Hasar Ücretleri:

Sıra

Cinsi

Değer

Br. Fiyatı (TL/m²)

 

1

Yollarda ve tretuvarlarda kazı yapılması ve moloz nakli

63,00 TL

 

2

Kırma taş dolgu temini ve sıkıştırılması

68,00 TL

 

3

Asfalt yama altına 20 cm kalınlıkta beton yapılması

58,00 TL

 

4

Sıcak asfalt kaplama

104,00 TL

 

5

Beton Kaplama

71,00 TL

 

6

Betonarme Parke kaplam

89,00 TL

 

7

Karo kaplama

134,00 TL

 

8

Küp granit kaplama

296,00 TL

 

9

Andezit kaplama

296,00 TL

 

10

Fonolit kaplama

296,00 TL

11

Granit kaplama

296,00 TL

12

Beton bordür ve yağmurluğu

mt.

53,00 TL

13

Andezit, granit,fonolit bordür ve yağmurluğu

mt.

90,00 TL

14

Asfalt boyası tahribat bedeli

53,00 TL

15

Çim tahribat bedeli

23,00 TL

16

Toprak yol kaplama

 

ÜCRETSİZ

17

Stabilize yol kaplama

 

5,50 TL

18

Alt yapı kazı ruhsat belge ücreti

Adet

81,00 TL

İşaretleme levhalarının Zayi Bedelleri:

Sıra

Cinsi

Br. Fiyatı (TL)

1

Yol bariyeri (polietilen) ücreti

538,00

2

Trafik yönlendirme levhası ücreti (60’lık)

197,00

3

Trafik ikaz levhası ücreti (60’lık)

197,00

4

Trafik ikaz lambası ücreti

197,00

5

Trafik çalışma dubası ücreti (60’lık)

130,00

6

Trafik çalışma dubası ücreti (90’lık)

171,00

7

Çalışma levhası ücreti (80-60’lık)

256,00

8

Bilgilendirme levhası ücreti

639,00

 

a)Güneysınır Belediyesinin sorumluluk alanındaki yollarda veya kaldırımlarda hasarlı bir kaza meydana geldiğinde, yolun veya kaldırımın trafik durumu ve önceliği göz önüne alınarak, hasar ile ilgili tutanak kazazedelere tebliğ edilir. İşin aciliyeti ve bulunduğu yerin risk durumu göz önüne alınarak,bekleyebilecek işlerde hasardan sorumlu kişi/kişiler 3 iş günü içerisinde (kaza anından itibaren her türlü güvenlik önlemini aldıktan sonra) Güneysınır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne müracaat ederek hasarın kendilerince giderileceği taahhüt edilir, hasar fenni şartnamesine uygun olarak giderilirse herhangi bir ücret alınmaz. Aksi taktirde yukarıdaki tarifeye göre hasar bedeli (varsa) Kanuni ekleri ile birlikte tahsil edilir. Arızalı alandan kaynaklanabilecek kaza ve/veya hasarlardan da aynı kişiler sorumludur.

b)Güneysınır Belediyesinin sorumluluk alanındaki yollarda veya kaldırımlarda izinsiz kazı yapıldığında, kazı  ile ilgili tutanak sorumlusuna tebliğ edilir. Hasar bedeli (varsa) Kanuni ekleri ile birlikte tahsil edilir. Arızalı alandan kaynaklanabilecek kaza ve/veya hasarlardan da aynı kişiler sorumludur.

 

 

MECLİS PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

 

Sadrettin ESER

Hüseyin ÇİMEN 

Selahattin ÖZÇELİK

Zekeriya BAYRAK

Komisyon Başkanı

Kom. Başkan Vekili

Komisyon Üyesi

Komisyon Üyesi

Görseller