06.01.2020 Tarihli 2020/Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

  • Meclis Gündem
  • 16 kez Okundu


İ L A N


GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

 

Güneysınır Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince; 2020 yılı Ocak ayı olağan toplantısını yapmak üzere 06.01.2020 Pazartesi günü, saat 14.00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır, Konya adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.

 

                                                                                                       

  • Yoklama ve açılış
  • 04.12.2019 tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması

 

MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU:

-----------------------------------------

G Ü N D E M                             :

KOMİSYON RAPORLARI    :

1-      Belediyemizce 2020 yılında uygulanacak Ücret Tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

2-      Karagüney Mahallemizin isminin “Ağras” olarak değiştirilmesi talebine dair İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi (Fen İşleri Müdürlüğü)

 

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER:

3-      5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesine göre Denetim Komisyonuna Üye Seçimlerinin yapılması (Yazı İşleri Müdürlüğü)

4-      Denetim Komisyonu çalışmalarına katılacak olan kamu kurum ve kuruluş personeline,gerektiğinde uzman kişilere ödenecek ücretin ve denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısının belirlenmesi (Yazı İşleri Müdürlüğü)

5-      Belediyemizde tam zamanlı ve kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamı ve ücret tespiti (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

6-      4688 Sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince Başkanlık Makamına Sosyal Denge Sözleşmesi yapma yetkisi verilmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

7-     1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planımızda; Karasınır,Mevlana ve Güneybağ Mahallerimizde N29A25A2B, N29A25B1A, N29A20C4D, N29A20C4C,N29A25A2D, N29A25A2C, N29A25B1D, N29A25A3B, N29A25B4A ve N29A25B4D imar paftalarında revizyon yapılması (Fen İşleri Müdürlüğü)

  • Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti
  • Kapanış

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------