03.01.2022 Tarihli 2022/Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

  • Meclis Gündem
  • 30 kez Okundu
  • İndir


İ L A N

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Güneysınır Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince; 2022 yılı Ocak ayı olağan toplantısını yapmak üzere 03.01.2022 Pazartesi günü, saat 14.00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır, Konya adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.

Yoklama ve açılış

•06.12.2021 tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması

MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU:

-----------------------------------------

G Ü N D E M:

KOMİSYON RAPORLARI:

1-Belediyemizce 2022 yılında uygulanacak Ücret Tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER: 

2-5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesine göre Denetim Komisyonuna Üye Seçimlerinin yapılması (Yazı İşleri Müdürlüğü) 

3-Denetim Komisyonu çalışmalarına katılacak olan kamu kurum ve kuruluş personeline, gerektiğinde uzman kişilere ödenecek ücretin ve denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısının belirlenmesi (Yazı İşleri Müdürlüğü) 

4-Belediyemizde tam zamanlı ve kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamı ve ücret tespiti (Mali Hizmetler Müdürlüğü) 

5-Belediyemiz Zabıta Personeline ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin yeniden tespit edilmesine dair teklifin görüşülmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü) 

6-Belediyemizde mevsimlik geçici işçi çalıştırılması ile ilgili geçici işçi vize tekliflerinin görüşülmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

7-Belediye Meclis üyelerinin huzur hakkının yeniden belirlenmesine dair Başkanlık teklifinin görüşülmesi 

 Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti

•Kapanış


Görseller