07.02.2022 Tarihli 2022/Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

  • Meclis Gündem
  • 23 kez Okundu
  • İndir


İ L A N

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Güneysınır Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince; 2022 yılı Şubat ayı olağan toplantısını yapmak üzere 07.02.2022 Pazartesi günü, saat 14.00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır, Konya adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.

Yoklama ve açılış

•03.01.2022  tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması

MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU:

-----------------------------------------

G Ü N D E M:

KOMİSYON RAPORLARI:

-----------------------------------------

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER: 

1-Belediye hizmetlerimizde kullanılmak üzere 2 adet 4x4  binek arazi aracı satın alınması konusunun görüşülmesi.  (Fen İşleri Müdürlüğü) 

Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti

•Kapanış

 ------------------------------------------------------------


Görseller