06.05.2022 Tarihli 2022/Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

  • Meclis Gündem
  • 25 kez Okundu
  • İndir


İ L A N

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Güneysınır Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince; 2022 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını yapmak üzere 06.05.2022 Cuma günü, saat 14.00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır, Konya adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.

Yoklama ve açılış

•01.04.2022 tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması

MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU :

----------------------------------------

G Ü N D E M        :

KOMİSYON RAPORLARI:

-----------------------------------------

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER: 

1-Belediyemizin 2021 yılı Kesin Hesabının görüşülmesine dair (Mali Hizmetler Müdürlüğü) yazısı,

2-GES Projesi için İller Bankasından kredi alınmasına dair (Mali Hizmetler Müdürlüğü) yazısı,

3-İlçemiz Karasınır Mahallesinde GES amaçlı imar planı yapılması için, 327 Ada, 8 No’lu parsele kamu yararı kararı alınması talebi (Fen İşleri Müdürlüğü)

Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti

•KapanışGörseller