04.07.2022 Tarihli 2022/Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

  • Meclis Gündem
  • 7 kez Okundu
  • İndir


İ L A N

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Güneysınır Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince; 2022 yılı Temmuz ayı olağan toplantısını yapmak üzere 04.07.2022 Pazartesi günü, saat 14.00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır, Konya adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.

Yoklama ve açılış

•06.06.2022 tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması

MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU :

•Belediyemiz Başkan Yardımcılığı kadrosuna yapılan atama hakkında meclise bilgi verilmesi

G Ü N D E M:

KOMİSYON RAPORLARI:

1-GES amaçlı imar planı yapılması için İlçemiz Karasınır Mahallesi, 329 Ada, 28 No’lu parsele kamu yararı kararı alınması talebine ilişkin Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi 

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER: 

2-Belediyemiz mülkiyetinde bulunan İlçemiz; Karasınır Mahallesi 109 ada - 2 parsel, 483 ada  - 4 parsel, Mehmetali Mahallesi, 130 ada 18, 25 parsel ve Kurukavak Mahallesi, 214 ada 5 parsel üzerinde enerji iletim hattına isabet eden kısımlarının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde TEİAŞ tarafından belirlenen bedeller üzerinden devir edilmesine muvafakat verilmesi konusunun görüşülmesi. (Fen İşleri Müdürlüğü)

3-Belediyemizce uygulanmakta olan ücret tarifelerinin yeniden belirlenmesine dair talebin görüşülmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti

•Kapanış


Görseller