01.08.2022 Tarihli 2022/Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

  • Meclis Gündem
  • 17 kez Okundu


İ L A N

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Güneysınır Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince; 2022 yılı Ağustos ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.08.2022 Pazartesi günü, saat 14.00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır, Konya adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.                                                                                        

Yoklama ve açılış

•04.07.2022 tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması

MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU :

-----------------------------------------

G Ü N D E M:

KOMİSYON RAPORLARI:

1-Belediyemizce uygulanmakta olan ücret tarifelerinin güncellenmesi talebine ilişkin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi 

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER  : 

2-İmar planımızda “Üniversite Alanı” içerisinde bulunan Belediyemize ait 259 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmazın eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Güneysınır Meslek Yüksek Okuluna tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. (Fen İşleri Müdürlüğü)

•Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti

•Kapanış


Görseller