2021/Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Kararları T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

 2021 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

1. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ

S.NKARAR TARİHİ

KARAR NO

KARARIN KONUSU
101.11.202143(Gündem No: 1) Meclis İmar Komisyonun uygun görüşü doğrultusunda; Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesi, 0 Ada, 6846 No’lu parselin bulunduğu alana isabet eden 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planları değişikliklerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (c) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereği kabulüne ve Büyükşehir Belediyesinin onayına sunulmasına meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, ....../11/2021 tarihinde ilan olunur.

Görseller