2021/Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Kararları T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

 2021 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

1. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ

S.NKARAR TARİHİ

KARAR NO

KARARIN KONUSU
106.12.202144(Gündem No: 1Belediyemizce 2022 mali yılında yapılacak hizmet karşılığı tahsil edilecek ücret tarifelerinin incelenerek rapor halinde meclisimize sunulmak üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
206.12.202145(Gündem No: 24688 Sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince Belediyemizde görev yapan 657 Sayılı yasaya tabi devlet memurları ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine tabi sözleşmelilere sosyal yardım yapılmasına, yapılacak yardımın miktarının belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapmasına, Sosyal Denge Tazminatı ve toplu sözleşme metni imzalamaya Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet DEMİR’e yetki verilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
306.12.202146(Gündem No: 3Altınbaş Petrol Ticaret A.Ş. arasında imzalanacak olan Petrol İstasyonu bayilik sözleşmesi için ihtiyaç duyulan mülkiyeti Belediyemize ait tapunun; Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesi, 626 Ada, 5 Parsel No’lu arsa vasıflı taşınmazın ilgili firmaya ipotek olarak verilmesine ve ipotekle ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet DEMİR’e yetki verilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.  

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, ....../12/2021 tarihinde ilan olunur.

Görseller