2021/Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Kararları T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ  

2021 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI  1. BİRLEŞİMİNE AİT  MECLİS KARAR ÖZETLERİ                                              

S.NKARAR TARİHİKARAR NOKARAR
101.02.20219(Gündem No: 1İmar Komisyonun uygun görüşü doğrultusunda; Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesi, N29a25C1D ve N29A25C1C imar paftalarına isabet eden 7749 No’lu taşınmaz üzerinde 1/1000 Uygulama İmar Planında 7 Metrelik imar yolunun mevcutta kullanılan yola kaydırılması için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (c) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi uyarınca kabulüne işaretle yapılan oylama sonucu meclisimizce oy birliği ile karar verildi.


Görseller