2021/Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Kararları T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ 

2021 YILI MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNE AİT

 MECLİS KARAR ÖZETLERİ


S.NKARAR TARİHİKARAR NOKARAR ÖZETİ
101.03.202110(Gündem No: 1Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyemize hibe edilen HİDROMEK HMK 102S ALPHA A5 Marka, 2020 Model Kazıcı - Yükleyici temizlik hizmetlerinde kullanıldığından dolayısıyla kamu hizmeti gördüğünden, herhangi bir haciz işlemine konu olmaması için Kamu Hizmetine Tahsisine oy birliği ile karar verildi.
201.03.202111(Gündem No: 2Belediyemize ait imar artığı durumundaki parsellerin, yol fazlası olarak Belediyemiz adına tescil olan parsellerdeki hisselerimizin, imar uygulaması neticesinde oluşan parsellerdeki Belediye hisselerinin diğer hissedarlara 3194 sayılı Kanun’un 17. maddesi gereğince satışı kapsamında; İlçemiz Güneybağ Mahallesi, 8871 Parsel No'lu toplam 500,06 m² yüz ölçüme sahip taşınmazda bulunan Belediyemizin 7,38 m² hissesinin diğer hissedarlara satışı için 3194 sayılı Kanun’un 17. maddesi ve 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesi (e) bendi gereğince Başkanlık Makamına yetki verilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
301.03.202112(Gündem No: 3Güneysınır Belediyesinin sorumluluk alanındaki yollarda veya kaldırımlarda yol bozma, kazma, kazı, dolgu, kaplama, hasar ve işaretleme levhalarının zayi bedelleri vb. konularda yeni bir ücret tarifesi hazırlanarak mevcut ücret tarifemize eklenmesi konusunun incelenerek rapor halinde meclisimize sunulmak üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.


5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, ....../03/2021 tarihinde ilan olunur.

 

Görseller