2021/Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Kararları T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

2021 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNE AİT  MECLİS KARAR ÖZETLERİ

S.NKARAR TARİHİKARAR NOKARARIN ÖZETİ
1--(Gündem No: 1) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Güneysınır Belediyesi 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasındaki hesap iş ve işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak Meclis Denetim Komisyonunun 2020 yılı Denetim Komisyonu Raporu okunarak meclise bilgi verildi.
205.04.202113(Gündem No: 2) Alt yapı kazıları ilgili yeni ücret tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle aynen kabul edilerek Belediye ücret tarifemize eklenmesine oy birliği ile karar verildi.
305.04.2021
14(Gündem No: 3) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi gereğince Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili seçimleri gizli oylama ile yapıldı. Meclis Birinci Başkan Vekilliğine Mustafa GEBEŞ, Meclis İkinci Başkan Vekilliğine Sadrettin ESERseçildiler.  
405.04.2021
15(Gündem No: 4) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi gereğince Meclis Katip Üyesi seçimi gizli oylama ile yapıldı. Sadrettin ESER ve Abdülkadir SUSAM Meclis Asıl Katip Üyeliğine,  Selahattin ÖZÇELİK ve Seyit KAPICI Meclis Yedek Katip Üyeliğine seçildiler.  
505.04.2021
16(Gündem No: 5) 5393 sayılı Belediye Kanununun 33’üncü maddesi gereğince 2 adet encümen üye seçimi gizli oylama ile yapıldı. Selahattin ÖZÇELİK ve Recep ÇETİN encümen üyeliğine seçildiler
605.04.2021
17

(Gündem No: 6) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24’üncü Maddesi gereğince İhtisas Komisyonlarının İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu olmak üzere 2 (İki) komisyondan oluşmasına ve İmar Komisyonunda 5, Plan ve Bütçe Komisyonunda 4’er meclis üyesinin 1 yıl süre ile görev yapmalarına karar verilmiş olup yapılan seçimler sonucunda;

İmar Komisyonu Üyeliği’ne; Mustafa GEBEŞ, Abdülkadir SUSAM, İlyas GÜREL, Recep ÇETİN, Seyit KAPICI,

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği’ne; Sadrettin ESER, Hüseyin ÇİMEN,Selahattin ÖZÇELİK, Zeki BAYRAK,

Oy birliği ile seçildiler.

705.04.2021
18(Gündem No: 7) Güneysınır Belediyesi 2020 yılı Faaliyet Raporu hakkında Meclis 1. Başkan Vekili başkanlığında yapılan müzakereler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi hükmü uyarınca Belediye Başkanının meclise sunduğu “Güneysınır Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun” 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 Maddesinin (a) fıkrası gereğince yeterli görülmesine ve kabul edilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
805.04.2021
19(Gündem No: 8) Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Güneybağ Mahallesi, 634 Ada, 8  Parsel No'lu toplam 389 m² yüz ölçüme sahip arsa vasıflı taşınmazda bulunan Belediyemizin 10 m² hissesinin, diğer büyük hissedar olan Zübeyde KELEŞ’e satışı için 3194 sayılı Kanun’un 17. maddesi ve 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesi (e) bendi gereğince Başkanlık Makamına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
905.04.2021
20(Gündem No: 9) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planımızda; Mevlana Mahallemizde 261 Ada, 1 No’lu parselin bulunduğu N29A25A3D imar paftasında imar plan değişikliği yapılması talebinin incelenerek rapor halinde meclisimize sunulmak üzere Meclis İmar Komisyonumuza havale edilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
1005.04.2021
21(Gündem No: 10) Başkanlık teklifi ile gündeme ilave edilen Belediyemizin mahalli müşterek nitelikte hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılabilecek nitelikte olan tapunun; Güneysınır İlçesi,Karasınır Mahallesi, Köseler Mevkii, 261 Ada, 1 Parsel No’lu toplam 2.587,28 m2 yüzölçüme sahip olan belediyemizin de hissesi bulunduğu arsa vasıflı taşınmazdaki diğer hissedarlara ait hisselerin satışı yapıldığı ve bedeli de belediyemizce uygun bulunduğu takdirde belediye yatırımlarımızda kullanılmak üzere belediyemize satın alınmasına, mal sahipleriyle pazarlık ve protokol yapmaya, satış bedelini peşin veya taksitlendirerek ödemeye, tapu tescil iş ve işlemlerini yapmaya Belediyemiz adına Belediye Başkanına yetki verilmesine,5393 sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 18/e maddelerine istinaden işaretle yapılan oylama sonucu meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
1105.04.2021
22(Gündem No: 11) Başkanlık teklifi ile gündeme ilave edilen İlçemizde yapılması planlanan toplu sosyal konutlar için 4 büyük mahallemizin merkezi konumunda olan ve imar planımızda toplu konut alanı olarak belirlenen alanda bulunan tapunun; Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi,Köseler Mevkii, 10013 Parsel No’lu toplam 11.562,20 m2 yüzölçüme sahip arsa vasıflı hisseli taşınmazın satışı yapıldığı ve bedeli de belediyemizce uygun bulunduğu takdirde belediye ve kamu yatırımlarında kullanılmak üzere belediyemize satın alınmasına, mal sahipleriyle pazarlık ve protokol yapmaya, satış bedelini peşin veya taksitlendirerek ödemeye, tapu tescil iş ve işlemlerini yapmaya Belediyemiz adına Belediye Başkanına yetki verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 18/e maddelerine istinaden işaretle yapılan oylama sonucu meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, ....../04/2021 tarihinde ilan olunur.

 


Görseller