2021/Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Kararları T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

2021 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNE AİT  MECLİS KARAR ÖZETLERİ

S.NKARAR TARİHİKARAR NOKARARIN ÖZETİ
117.05.202123(Gündem No: 1İmar Komisyonun uygun görüşü doğrultusunda; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planımızda Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 261 Ada, 1 Parselin Gelişme Konut Alanından çıkartılarak Pazar Alanı olarak imar plan değişikliği yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (c)bendi uyarınca oy birliği ile karar verildi.
217.05.202124(Gündem No: 2Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41. maddeleri gereğince Belediyemizin 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının aynen uygun bulunarak kabulüne meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
317.05.2021
25(Gündem No: 31/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planımızda;İlçemiz Güneybağ Mahallesi, Sanayi Bölgesinde  656 Ada - 1, 2 ve 3  No’lu  parsellerin bulunduğu imar paftasında imar plan değişikliği yapılması talebinin incelenerek rapor halinde meclisimize sunulmak üzere Meclis İmar Komisyonumuza havale edilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
Görseller