2021/Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı KararlarıT.C. 

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ


2021 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ

S.NKARAR TARİHİKARAR NOKARAR KONUSU
107.06.202126(Gündem No: 1) İmar Komisyonun uygun görüşü doğrultusunda; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planımızda İlçemiz Güneybağ Mahallesi, 656 Ada, 1 No’lu Parselin “Belediye Hizmet Alanı”  ve  2 ve 3 No’lu Parsellerinde “Ticaret Alanı” (T1) B-2 yapı nizamında plan değişikliği yapılmasının kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (c) bendi uyarınca meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, ....../06/2021 tarihinde ilan olunur.

 

 

Görseller