2021/Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı KararlarıT.C. 

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

2021 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ

S.NKARAR TARİHİKARAR NOKARAR ÖZETİ
105.07.202127(Gündem No: 15216 Sayılı Belediye Kanunu'na 7254 Sayılı Kanun'un 10. maddesi ile eklenen ek madde 3    gereğince, İlçemiz sınırları içerisindeki mahallelerin sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişilebilirliği, mevcut yapılaşma durumu vb. hususlar dikkate alınarak; Gürağaç,  Avcıtepe, Kurukavak, Örenboyalı, Mehmetali, Ağras, Kayaağzı, Ömeroğlu, Habiller, Sarıhacı, Durayda, Kızılöz Mahallelerimizin kırsal mahalle olarak kabul edilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
205.07.2021
28(Gündem No: 201.11.2018 tarih ve 2018/33 sayılı meclis kararımız ile mahallelerimizde tespit ettiğimiz bilirkişilerden;  Ömeroğlu Mahallemizden Hüseyin UYSAL’ın ve Avcıtepe Mahallemizden Durali ERKOL’un 2019 seçimlerinde Muhtar seçilmelerinden dolayı Konya Kadastro Müdürlüğü’nün bu kişilerin yerlerine yeni bilirkişi seçilmesi talebine istinaden; Ömeroğlu Mahallemizden Üzeyir AKTAŞ, Avcıtepe Mahallemizden Ali GÜMÜŞOK kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere mahallelerinde ek bilirkişi olarak seçilmelerine meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 
305.07.2021
29(Gündem No: 322.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Otopark Yönetmeliğine göre grup tespitinde; Güneysınır İlçemizde tüm yerleşme bölgelerinin 5. Grup olarak belirlenmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
405.07.2021
30(Gündem No: 4Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize devredilmesi kararı alınan  42 LZ 719 Plakalı Kamyon’un mülkiyetinin belediyemize devir alınmasına, devir işlemleri için Belediyemiz adına Belediyemiz memurlarından Zekeriya ERDOĞDU’ya yetki verilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
505.07.2021
31(Gündem No: 5Tarım ve hayvancılık alanlarında; ziraat odaları, birlikler ve tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile 5393 Sayılı Kanunu’nun 75. Maddesine istinaden Belediyemizin ortak hizmet projeleri yürütülebilmesi amacıyla protokollerin yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucu meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
605.07.2021
32

(Gündem No: 605.10.2020 tarih ve 24 Sayılı Meclis Kararımız ile Çiftçi Malları Koruma Meclisine seçilen asil ve yedek üyeler istifa ettiğinden; 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. Maddesi gereğince, İlçemiz Çiftçi Malları Koruma Meclisine 5 asil, 5 yedek üye seçimi gizli oylama ile yapıldı. Yapılan tasnif neticesinde;

Koruma Meclisi Asil Üyeliği’ne; Ahmet KESTANE, Muhammet İkbal AVINA,  Yusuf Ali EROL, Nuh DOĞAN, Mustafa YÜCA seçildiler.

Koruma Meclisi Yedek Üyeliği’ne; Zekeriya BAYRAK, Abdulkadir SUSAM,  Seyit KAPICI, Selahattin ÖZÇELİK, Hüseyin ÇİMEN seçildiler.

705.07.2021
33(Gündem No: 7İmar Planımızda park alanı olarak planlanmış tescil harici olan ilçemiz Güneybağ Mahallesinde krokisinde  (A) harfi ile işaretli sınırlandırılmış 668,57 m2 alanın, üzerine su deposu yapılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne 25 yıl süreyle tahsis edilmesine, meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, ....../07/2021 tarihinde ilan olunur.

  Görseller