2021/Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı KararlarıT.C. 

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

2021 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ

S.NKARAR TARİHİKARAR NOKARAR ÖZETİ
106.09.202134

(Gündem No: 1İlçemiz Bardas Mahallesi, 7452  parselle ilgili imar plan değişikliği talebinin  incelenerek rapor halinde meclisimize sunulmak üzere Meclis İmar Komisyonumuza havale edilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

206.09.2021
35(Gündem No: 201.11.2018 - 2018/33 ve 02.01.2019 – 2019/5 sayılı meclis kararlarımız ile mahallelerimizden tespit ettiğimiz bilirkişilerden;  Gürağaç Mahallemizden Mustafa ŞAHİN’in 2019 seçimlerinde Muhtar seçilmesinden ve Mehmet SÜNBÜL’ün vefatı nedeniyle Konya Kadastro Müdürlüğü’nün talebine istinaden; Gürağaç Mahallemizden Abdurrahman SABAH ve Mehmet BUDAK kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere ek bilirkişi olarak meclisimizce oy birliği ile seçildiler.  

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, ....../09/2021 tarihinde ilan olunur.

  Görseller