2022/Şubat olağan meclis toplantısı kararlarıGÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

 2022 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

1. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ

S.NKARAR TARİHİ

KARAR NO

KARARIN KONUSU
107.02.202208(Gündem No: 1) Belediye hizmetlerimizin daha sağlıklı ve etkin yürütülebilmesi için belediyemizin ihtiyacı olan ve 2022 yılı bütçemizde ödeneği olan 2 adet “4x4 BİNEK ARAZİ ARACI” satın alınması için 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesine istinaden gerekli izinlerin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, ....../02/2022 tarihinde ilan olunur.

Görseller