2022/Nisan ayı olağan meclis toplantısı kararları



T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

 2022 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

1. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ

S.NKARAR TARİHİ

KARAR NO

KARARIN KONUSU
101.04.202211(Gündem No: 1) Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu görüşü doğrultusunda; Güneysınır İlçe Emniyet Amirliğince tahsis talebinde bulunulan mülkiyeti Belediyemize ait tapunun;  Güneysınır ilçesi, Güneybağ Mahallesi, 268 Ada, 3 Parsel No’lu, 1.133 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın imar durumu ve konumu belediyemizin mahalli müşterek nitelikte yatırımları için ihtiyaç duyulan ve kullanılabilecek nitelikte olduğundan; Güneysınır İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası yapılmak üzere başka bir parselin tahsis edilmesinin daha uygun olacağına meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
201.04.202212(Gündem No: 2) 5393 sayılı Belediye Kanununun 33’üncü maddesi gereğince 2 adet encümen üye seçimi gizli oylama ile yapıldı. Abdulkadir SUSAM ve Mustafa GEBEŞ encümen üyeliğine seçildiler.
301.04.202213

(Gündem No: 3) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24’üncü Maddesi gereğince yapılan İhtisas Komisyonları seçimleri sonucunda; 

İmar Komisyonu Üyeliği’ne; Mustafa GEBEŞ, Abdülkadir SUSAM, İlyas GÜREL, Recep ÇETİN, Seyit KAPICI, 

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği’ne; Sadrettin ESER, Hüseyin ÇİMEN, Selahattin ÖZÇELİK, Zeki BAYRAK oy birliği ile seçildiler.  

401.04.202214(Gündem No: 4) Güneysınır Belediyesi 2021 yılı Faaliyet Raporu hakkında Meclis 1. Başkan Vekili başkanlığında yapılan müzakereler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi hükmü uyarınca Belediye Başkanının meclise sunduğu “Güneysınır Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nun” 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 Maddesinin (a) fıkrası gereğince yeterli görülmesine ve kabul edilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, ....../04/2022 tarihinde ilan olunur.

Görseller