2022/Haziran ayı olağan meclis toplantısı kararlarıT.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

 2022 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

1. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ

S.NKARAR TARİHİ

KARAR NO

KARARIN KONUSU
106.06.202218(Gündem No: 1) Meclis İmar Komisyonu raporu doğrultusunda; Konya İli, Güneysınır İlçesi,  Karasınır Mahallesi, 327 Ada, 8 No’lu Parselde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) için ilgili parselin “Yenilebilir Enerji Alanı” olarak imar planının yapılmasına ve buna yönelik olarak ilgili Bakanlıkça kamu yararı kararı alınmasına meclisimizce oy birliği karar verildi.  
206.06.202219(Gündem No: 2) Belediyemize ait İlçemiz Karasınır Mahallesi, 329 Ada, 28 Parselde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) için ilgili parselin “Yenilebilir Enerji Kaynakları Alanı” olarak imar planının yapılmasına yönelik olarak kamu yararı kararı alınmasına ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, ...../06/2022 tarihinde ilan olunur.

Görseller