2022/Ağustos ayı olağan meclis toplantısı kararlarıT.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

 2022 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

1. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ

S.NKARAR TARİHİ

KARAR NO

KARARIN KONUSU
101.08.202223(Gündem No: 1) Belediyemizce uygulanmakta olan hizmet karşılığı tahsil edilecek ücret tarifelerinin güncellenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile aynen kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi. 
201.08.202224(Gündem No: 2) Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun; Konya İli, Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 259 Ada, 5 Parsel No’lu, 1.009,35 m2 miktarındaki arsa vasıflı taşınmazın; eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden Selçuk Üniversitesi Güneysınır Meslek Yüksekokulu’na 25 yıl süreyle tahsis edilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
301.08.202225(İlave Gündem No: 3) Güneysınır Belediye Başkanlığı adına TEDAŞ, TEİAŞ ve EİGM Genel Müdürlüklerine, ilgili elektrik dağıtım şirketlerine lisanslı ve lisanssız elektrik üretimi ile ilgili diğer bütün işlemler için Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet DEMİR’e yetki verilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 02/08/2022 tarihinde ilan olunur.

Görseller