2022/Eylül ayı olağan meclis toplantısı kararlarıT.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

 2022 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

1. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ

S.NKARAR TARİHİ

KARAR NO

KARARIN KONUSU
105.09.202226(Gündem No: 1) Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda Güneysınır Belediyesi 2022 yılı bütçesine 13.100.000,00 TL gelir karşılığında 13.100.000,00 TL ek ödenek konulmasına Mahalli İdareler Muhasebe ve Bütçe Yönetmeliğinin 37. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (b) bendi gereğince meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 
205.09.202227(Gündem No: 2) İlçemiz Güneybağ Mahallesi, 282 Ada, 2 Parsel No'lu toplam 1.054,49 m² yüz ölçüme sahip arsa vasıflı taşınmazda bulunan Belediyemizin 16,51 m² hissesinin diğer hissedarlara satışı için 3194 sayılı Kanun’un 17. maddesi ve 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesi (e) bendi gereğince Başkanlık Makamına yetki verilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
305.09.202228(Gündem No: 3) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca Belediyemize hibe edilen MST M300 LC Marka, 2022 Model, Paletli Ekskavatör İş Makinesi çevre kirliliğinin giderilmesi kapsamında kullanıldığından dolayısıyla kamu hizmeti gördüğünden, herhangi bir haciz işlemine konu olmaması için Kamu Hizmetine Tahsisine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.  

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 07/09/2022 tarihinde ilan olunur.

Görseller