Ak Türbe - Gürağaç, Güneysınır, Konya
18 Aralık 2019 11:04 1471 kez Okundu

Ak Türbe - Gürağaç, Güneysınır, Konya

Ak Türbe - Gürağaç, Güneysınır, Konya

GürağaçMahallemizde bulunmaktadırTürbe altıgen planda, mezar mahzeni ile iki katlı olarak yapılmış; üstü, içten kubbe, dışta üç boğumlu bir alem ile sonlanan konik külahla örtülmüştür.  Türbenin kapısının hemen üzerindeki kitabeye göre inşa tarihi H1204 / M1789-90’dır.  Ancakplanı,tuğla, taş ve devşirme malzemenin kullanılması türbenin inşaat tarihini daha eskilere götürmekte; dolayısıyla bu kitabenin çok sonraları konulduğu söylenmektedir. Mezarlığın içerisinde XV. Yüzyıla ait başka mezar taşları da bulunmaktadır.

Mevlana Müzesinde bulunan Bozkır Alay Sancağı, Osmanlı, 1896 Ak Türbe hakkında Bilgi bulunmaktadır.

Bozkır Alay Sancağı, Osmanlı, 1896

Kırmızı atlas kumaştan yapılmış olan sancağın üç kenarı sırma hurçla çevrilidir. Sancağın dört köşesinde sim sırmalı hilâl-yıldız motifi, ortasında Sultan II. AbdülhamîdHan’ın tuğrası ile Osmanlı Devletinin arması bulunmaktadır.  Tuğrada; “Abdülhamîd bin Abdülmecîd Han el-muzaffer dâima. El Gâzî” yazılıdır.

Armanın üst tarafında; “El cennetiitahtezilâli’s-süyûf’ (Cennet kılıçların gölgesi altındadır) hadîs-i şerifi,  

Sağ tarafında; “Nasrunminallâhivefethünkarib” (Yardım Allah’tandır ve fetih yakındır.) (Sajf:i3).  Konyavilâyeti Bozkır kasabası Belvirannâhiyesindeki  Ak Türbeye vakıftır.”

Sol tarafında; “İnnâfetahnâlekefethanmübînâ”,(Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.) (Fetih: 1), “Pâdişâhım çok yaşa”, “Taşlıca ma‘mûlât”yazıları ve “Hayri Hüseyin” imzası vardır. Armanın altında “Nizâmiyeyetmişinci alayın dördüncü taburu kur‘ası sene 1312 rûmi” yazıları bulunmaktadır.

GuneysinirBelediyesi-2019-12-18_11-58-22-I6z5tBWcJvEO.png


Görseller