1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Askı İlanı

22 Mayıs 2023 06:07 167 kez Okundu İndir

İlçemiz Karasınır Mahallesi, 976 ada 1 parsel alanına isabet eden Konut Alanının (Toki Alanına plan notu ilave edilmesi) düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 06.02.2023 tarih ve 07 sayılı belediyemiz meclis kararı ile uygun görülmüş olup, 14.04.2023 tarih ve 2023/332 sayılı Konya Büyükşehir Belediyesi meclis kararıyla onaylanmıştır. 18.05.2023 tarihi itibarıyla 30 gün süreyle askıda kalacaktır.

Duyuru Dosyaları