08.10.2021 tarih ve 2021/5 Sayılı Meclis İmar Komisyonu Raporu

  • Meclis Komisyon Karar
  • 61 kez Okundu
  • İndir


T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

İMAR KOMİSYONU RAPORU

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Rapor Tarihi : 08/10/2021

Rapor No       : 2021/5

TALEP          : Fen İşleri Müdürlüğü'nün 28/09/2021 tarihinde Güneysınır Belediye Meclisine havale olunan 28.09.2021 tarih ve 782 sayılı yazısında; "Halil KILIÇ 27.09.2021 tarihli dilekçesi ile İlçemiz Güneybağ Mahallesi, 6846 nolu taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinde bulunmuştur. İmar Plan değişikliği talebinin Meclis gündemine alınarak karara bağlanmasını olurlarınıza arz ederim." Şeklindeki talebi değerlendirilmek üzere 04/10/2021 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza havale edilmiştir.          

KOMİSYON İNCELEMESİ VE GÖRÜŞÜ :

Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde;  Konya İli, Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesi, 0 Ada, 6846 No’lu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılaşma şartları değiştirilmeden imar adasını güneyinde yoldan ihdasların kaldırılması ve yol cephe hattının düzeltilerek yolun genişlemesi talep edilmektedir.

6846 Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 2 kat TASK: 0,30 Kask:0,60 yapılaşma konut alanı,  kısmen park ve yol olarak planlanmıştır.

Bahsi geçen parselin imar adası plan üzerinde ve yerinde yapılan incelemede mevcut imar plan durumuna göre ihdas işlemi yapıldığı takdirde yolun daralacağı görülmüştür. İmar adasının güneyinde yoldan ihdasların kaldırılması ve yol cephe hattının düzeltilerek parsel sınırına çekilmesi ile yol daha geniş ve kullanışlı olacaktır. Konut alanından çıkarılıp yol olarak kullanılması amacıyla yapılmıştır. İmar adasında mevcut yapılaşma şartları korunmuştur. Hazırlanan imar planı değişikliği ile yol alanında artış sağlanmış ve yolda kurulu alt ve üst yapının korunması sağlanmıştır. 

İmar plan değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz olunur.

MECLİS İMAR  KOMİSYONU


Mustafa GEBEŞ

Abdülkadir SUSAM

İlyas GÜREL

Recep ÇETİN

Seyit KAPICI

Komisyon Başkanı

Kom. Başkan Vekili

Komisyon Üyesi

Komisyon Üyesi

Komisyon Üyesi

Görseller