1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Yapımı Askı İlanı

06 Ocak 2023 12:35 166 kez Okundu İndir

  Belediyemiz sınırları içerisinde, Karasınır Mahallesi, 329 ada, 28 parsele isabet eden alanın Enerji Üretim Alanı [Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Alanı (GES)] olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli  uygulama imar plan yapımı Konya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.12.2022 tarih ve 1218 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 06.01.2023 tarihi itibarıyla 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

Duyuru Dosyaları